skip to Main Content
PROJEKTI

Centar za kulturne djelatnosti uspješno je osnovan s ciljem promicanja i povezivanja umjetnika, naročito mladih umjetnika, edukacije o kulturnim vrijednostima i vrijednostima europske multikulturalnosti, osobito edukacije mladih, promicanja i očuvanja kulturnih raznolikosti, promicanja europskog kulturnog identiteta, razvitka i unapređenja kulturne povezanosti među europskih zemljama i građanima, osvješćivanja i promicanja kvalitetnog života kroz afirmaciju kulture mladih, stvaranja novih kulturnih vrijednosti, kao i kvalitetnijeg društva uopće.

Zaštitu ljudskih prava CKD smatra temeljnom kulturnom vrijednošću. U provedbi projekata surađuje s brojnim OCD-ima i institucijama iz Hrvatske, regije i Europe.

CKD kontinuirano radi na brojnim projektima usmjerenim na socijalno ugrožene skupine: mladi iz alternativne skrbi, samohrane majke i očevi, nacionalne manjine, ljudi iz siromašnih socioekonomskih skupina.

CKD provodi projekte sam ili u partnerstvima i uz aktivnu podršku pojedinaca, kroz radionice, seminare, audio-vizualne produkcije i medijske kampanje.

Nastavno na ciljeve i djelatnosti udruge, Centar za kulturne djelatnosti posljednjih godina uspješno provodi projekte kao nositelj ili kao partner.

PROJEKTI U TIJEKU

PROVEDENI PROJEKTI