skip to Main Content
PROGRAMI

Centar za kulturne djelatnosti tijekom niza godina rada u područjima jačanja kapaciteta civilnog društva, unapređivanja demokratizacije te poticanja razvoja nezavisne kulture svoje djelovanje je usmjerio na pet programa udruge:

  • Ljudska prava 55+
  • Informirani i samostalni mladi
  • Poduzetništvo u civilnom sektoru
  • Video info kutak za tražitelje azila
  • Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rada Ureda zastupnika Hrvatske pred europskim sudom za ljudska prava
PROVEDENI PROGRAMI