skip to Main Content
INFORMIRANI GRAĐANI PRATE SPRJEČAVANJE BUDUĆIH KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA I RAD UREDA ZASTUPNIKA HRVATSKE PRED ESLJP-OM

Osnovni ciljevi su:

  • potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred ESLJP-om, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe uz javni dijalog o postupcima mirenja koje vodi RH
  • izgraditi koaliciju OCD-a koja monitorira rad Ureda zastupnika HR pred ESLJP-om i zagovara veću transparentnost postupanja u provedbama presuda i akcijskih planova u slučajevima sekundarnih mjera i nagodbi koje Ured pokreće, vodi i zaključuje, a koje ne monitorira Odbor ministara Vijeća Europe
  • izvještaje Ureda zastupnika RH Vladi i Saboru omogućiti dostupnima javnosti, a koji teme obrađuju kroz prizmu zaštite ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima.