skip to Main Content

Centar za kuturne djelatnosti sudjelovao je u provedbi projekta „Gelem,Gelem – World4Them“ koji je odobren udruzi Otvorena medijska grupacija kao nositelju projekta. Projekt je usmjeren na pomoć romskoj nacionalnoj manjini u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskojj, u okviru IPA 2012 programa-Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

GELEM, GELEM – WORLD4THEM

Zbog nedostatka sustavnog obrazovanja o ljudskim pravima, što posljedično uzrokuje nisku razinu svijesti o ljudskim pravima i njihovoj ulozi kao alata za očuvanje ljudskog dostojanstva, Otvorena medijska grupacija odlučila se na razvoj ovog projekta, na kojem su pored Centra za kulturne djelatnosti partneri i: Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije, Gospodarska škola Čakovec i zagrebačka osnovna škola August Cesarec.

Aktivnosti projekta usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave društveno ranjivim skupinama, kako bi osigurali učinkovitu provedbu EU standarda na području ljudskih prava i obrazovnim ustanovama podigli svijest o važnosti njihove uloge u inkluziji i integraciji Roma u obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Aktivnosti uključuju osnaživanje suradnje između organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova, državnih tijela, između samih organizacija civinog društva te povećanje uloge organizacija civilnoga društva u provođenju i osiguravanju zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju razine zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj kako bi se osigurala učinkovita provedba EU standarda u području zaštite ljudskih prava, što će doprinijeti društvenom razvoju Republike Hrvatske, te ispunjavanju europskih i hrvatskih strateških ciljeva u pogledu integracije Roma.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Uspostava kooperacije i koordinacije aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerene na povećanje učinkovitosti provedbe aktivnosti za zaštitu ljudskih prava;

2. Uspostava suradnje između OCD-a koje se bave ljudskim pravima i obrazovnih institucija omogućavajući pripadnicima ranjivih skupina bolji pristup ljudskim pravima.

Ispunjenjem ovih ciljeva unaprijeđuje se pristup Roma ljudskim pravima i potiče jednakost prava na obrazovanje.