Home » O nama

CKD popis projekata

CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI osnovan je  s ciljem promicanja i povezivanje umjetnika, naročito mladih umjetnika, edukacije o kulturnim vrijednostima i vrijednostima europske multikulturalnosti, osobito edukacija mladih, promicanja i očuvanja kulturnih raznolikosti,  promicanja europskog kulturnog identiteta, razvitka i unapređenja kulturne povezanosti među europskih zemljama i građanima, osvješćivanja i promicanja kvalitetnog života kroz afirmaciju kulture mladih, stvaranja novih kulturnih vrijednosti kao i kvalitetnijeg društva uopće.

Djelatnosti udruge su:

– promicanje i edukacija osobito djece i mladih o europskom kulturnom identitetu i kulturnim raznolikostima, te kulturnim vrijednostima  i multikulturalnosti kroz druženja, okupljanja mladih umjetnika, organizacije javnih skupova, događanja, projekcije, radionice, okrugle stolove, manifestacije, stručne skupove

– organiziranje skupova, manifestacija, performansa, izložbi, tribina, radionica, projekcija, predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova i drugih aktivnosti za članove udruge i u svrhu prijenosa organizacijskih znanja i vještina i promicanja ciljeva udruge;

– sudjelovanje u osmišljavanju kulturne politike i davanju prijedloga za njeno provođenje, na državnoj i lokalnoj razini,

– izdavanje publikacija (brošura, letaka, plakata, knjiga i ostalo) iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima

– izdavanje knjiga, nosača zvuka, video zapisa, CD romova, te ostalih promotivnih materijala iz područja svoje djelatnosti te Internet izdavaštva /Web stranice, portala, audio i video emitiranje putem Interneta i drugih oblika medija, sukladno posebnim propisima

– produciranje audio-vizualnih i multimedijalnih sadržaja

– suradnja s medijima na promociji ciljeva udruge i projekata udruge

– suradnja sa drugim udrugama, nadležnim državnim tijelima, te drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu;
– pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela svojim članovima u prostorijama Udruge sukladno posebnom propisu

– pokretanje i organiziranje humanitarnih akcija