skip to Main Content
O NAMA

Centar za kulturne djelatnosti je neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem ljudskih prava, kulturnih vrijednosti te vrijednosti demokracije.

Udruga je osnovana 2007., a registrirana 2008. godine. Od tada udruga provodi projekte i programe s ciljem unapređenja života ranjivih, marginaliziranih skupina društva promovirajući njihova prava kroz audiovizualne medije i javne kampanje.

Udruga promiče društveno poduzetništvo ekonomski isplativo i istovremeno društveno korisno koristeći audiovizualnu (AV) produkciju i planiranje te provođenje društveno korisnih kampanja. C.K.D. u javno područje uvodi audiovizualnu produkciju
i javne kampanje koje se upiru na značajne društvene vrijednosti (sprečavanje diskriminacije, briga za okoliš, poticanje društvene solidarnosti).

VIZIJA

C.K.D. je aktivni akter u društvu u kojem su vrednote tolerancije, borbe protiv društvene isključenosti, diskriminacije i svih vrsta stereotipa vodilja u stvaranju uključivog solidarnog društva emancipiranih jednakopravnih žena i muškaraca.

MISIJA

C.K.D. je neprofitna, nestranačka, nereligijska organizacija usmjerena na stvaranje uključivog solidarnog društva jednakih prilika za sve građane, u kojem senzibilizirani građani donose informirane odluke i svjesni su svoje odgovornosti za društvo u cjelini te rade na razvoju sudioničke demokracije i civilnog društva, osnažujući marginalizirane i ranjive skupine u borbi protiv svih oblika nasilja, diskriminacije i socijalne isključenosti uz senzibiliziranje javnosti.

U svom djelovanju koristimo kulturnu scenu, medije i zagovaračke aktivnosti jer na taj način radimo na širokom, učinkovitom i snažnom prepoznavanju vrednota i ciljeva koji doprinose edukaciji o kulturnim vrijednostima i vrijednostima europske multikulturalnosti, edukaciji djece i mladih o promicanju i očuvanju kulturnih raznolikosti, promicanju europskog kulturnog identiteta, promicanju i povezivanju umjetnika, te sustavnom razvoju aktivnosti i uvjeta za osiguranje aktivnog i kvalitetnog starenja cijele populacije starijih osoba.

CKD kapacitet – popis projekata (PDF dokument)