skip to Main Content
Active citizens fund logo
Video info kutak za tražitelje azila

U sklopu projekta na farsi i paštu jezik prevedi se 6 video spotova na teme:

  • opće informacije
  • pravno savjetovanje, smještaj i svakodnevni život
  • zdravstvena zaštita
  • obrazovanje
  • obveza poštivanja zakonskog okvira
  • kulturna obilježja u lokalnoj zajednici.

 

„Projekt Video info kutak za tražitelje azila-afganistanska verzija je podržan sa 5.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.“

VIDEO INFO KUTAK ZA TRAŽITELJE AZILA- AFGANISTANSKA VERZIJA

Centar za kulturne djelatnosti provodi projekt Video info kutak za tražitelje azila uz financijsku potporu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt se provodi od 15. listopada 2021. godine do 14. siječnja 2022. godine.

Cilj projekta je kroz 6 videospotova tražitelje azila, azilante te strance pod privremenom ili supsidijarnom zaštitom, ali i općenito strane državljane iz Afganistana u Republici Hrvatskoj, informirati o pravima, obvezama i običajima naše zemlje.

Video info kutak za tražitelje azila – afganistanska verzija nastavak je projekta koji je prije nekoliko godina proveden za sirijske tražitelje azila. Na webu postoji već šest videa s osnovnim informacijama za tražitelje azila na arapskom jeziku. Sada ćemo tim video spotovima pridružiti titlove na dariju i paštu jeziku kako bi se Afganistanke i Afganistanci mogli informirati o uvjetima dobivanja azila i života u Hrvatskoj ma gdje se nalazili.

Projekt će potaknuti i hrvatske OCD-e da peticijom i javnom kampanjom pokušaju uvjeriti Vladu RH da promijeni svoje stavove prema imigraciji Afganistanki i Afganistanaca te da osigura azil za više od 20 osoba. Važno je ponovno otvoriti javnu diskusiju o solidarnosti, borbi protiv diskriminacije i govora mržnje.

6 VIDEOSPOTOVA

Video spotove pogledajte na našem YouTube kanalu.

Pozivamo sve strane državljane s područja Afganistana da posjete poveznice na kojima se mogu informirati o pravima i obvezama tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Za besplatnu pravnu pomoć obratite se Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za pomoć i podršku obratite se Isusovačkoj službi za izbjeglice Hrvatska.

EASO – European asylum support office je agencija Europske unije na čijim stranicama na engleskom možete pronaći sve informacije za podršku tražiteljima azila na području Europske unije.

POVEZANE OBJAVE

Pogledajte 6 video spotova snimljenih u sklopu projekta Video info kutak za tražitelje azila. Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i…