skip to Main Content
TATE U AKCIJI

Tate u akciji jednogodišnji je projekt koji se provodi od rujna 2021. godine do kraja kolovoza 2022. godine uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Centar za kulturne djelatnosti će u sklopu projekta osmisliti i producirati tri animirana edukativna sadržaja te ga distribuirati na društvenim mrežama kako bi obuhvatili što šire ciljanu populaciju na području cijele RH u cilju unaprjeđenja informiranosti populacije očeva i skrbnika o njihovim pravima i mogućnostima korištenja roditeljskog dopusta, o novelama koje donosi Direktiva (EU) 2019/1158,  i jačanja roditeljskih kompetencija očeva.

U sklopu projekta, organizirat ćemo okrugli stol s različitim dionicima će upoznati najširu javnosti s mišljenjima istaknutih stručnjaka o dobrobitima plaćenog očinskog dopusta i novelama koje donosi Direktiva (EU) 2019/1158.

CILJEVI PROJEKTA
  1. Unaprijediti informiranost populacije očeva i skrbnika o njihovim pravima i potaknuti rodnu ravnopravnost pružanjem informacija očevima o mogućnostima korištenja roditeljskog dopusta i o novelama koje donosi Direktiva (EU) 2019/1158 i provesti medijsku kampanju kojom će se jačati roditeljske vještina očeva. Centar za kulturne djelatnosti će osmisliti i producirati tri animirana edukativna sadržaja te ga distribuirati na društvenim mrežama kako bi obuhvatili što šire ciljanu populaciju na području cijele RH.
  2. Organizirati okrugli stol s različitim dionicima i razmotriti te potaknuti rodnu ravnopravnost upoznavanjem najšire javnosti s mišljenjima istaknutih stručnjaka na okruglom stolu  o dobrobitima plaćenog očinskog dopusta i novelama koje donosi Direktiva (EU) 2019/1158.
TRI ANIMACIJE