skip to Main Content
Porukama pozitive širimo toleranciju

Provedbom projekta „Boje tolerancije“ podignuta je razina svijesti učenika i školskog osoblja koji su direktno bili uključeni u projekt. Na radionici na kojoj su učenici sudjelovali utjecalo se na razvoj promišljanja, analitičkog razmišljanja na teme diskriminacije, predrasuda, stereotipa, nasilja i tolerancije.

BOJE TOLERANCIJE

Neovisno o tome koja je skupina u pitanju, istraživanja pokazuju i skreću pažnju na sve veću pojavu predrasuda i diskriminacije u hrvatskom društvu. Predrasude su unaprijed stvoreni sudovi o nekome ili nečemu, koji često rezultiraju pojavi diskriminacije-oblika ponašanja usmjerenog protiv pripadnika neke skupine, te osporavanju njihove ravnopravnosti u društvu.

Najosteljivija kategorija svakako jesu djeca, učenici osnovnih škola. Osim diskrimnacije na etničkoj osnovi, među učenicima je nerijetko prisutna i diskriminacija djece s posebnim potrebama, djece koja dolaze iz slabijeg socioekonomskog statusa itd. Gotovo u svakom razredu je moguće naći dječaka ili djevojčicu koji su iz nekog razloga isključeni iz grupe. U školama je sve više prisutan i govor mržnje, koji nerijetko rezultira fizičkoj agresiji. Najnovija svjetska istraživanja na temu raširenosti diskriminacije u školama pokazuju da je diskriminacija i vršnjačko nasilje najzastupljenije među učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, dok 71% profesora i nastavnika se ne obazire i ne poduzima ništa u vezi sa diskriminatornim ponašanjem u školama. Ono što otežava rješavanje samog problema jest činjenica, da se agresivno ponašanje nauči rano i teško se mijenja.

Idealna zajednica - tolerantna zajednica
CILJ PROJEKTA

Budući da je opći cilj projekta:“Boje tolerancije”, da se putem izvannastavnih i izvanškolskih likovnih aktivnosti, u koje mogu biti uključeni svi učenici i njihovi nastavnici smanje svi oblici diskriminacije nad i među djecom u hrvatskim osnovnim školama, učenici će imati priliku, da putem likovne umjetničke instalacije koju će napraviti i postaviti, a koju uz stručnu pomoć mogu pretvoriti u tkz. GIF formate, najčešće korištene grafičke formate na Internetu, putem kojih mogu poslati poruku koja je primjerena njihovoj dobi i stajalištu, a sve u cilju razvoja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te u konačnici smanjenja diskriminacije među učenicima, djecom i mladima.

Boje tolerancije

Primarno, provedbom projekta „Boje tolerancije“ ostvaren  je glavni cilj  projekta, a to je utjecaj na prevenciju te smanjenje diskriminacije među djecom u školama razvojem izvannastavnih i izvanškolskih likovnih aktivnosti, korištenjem inovativnih metoda u likovnom izričaju učenika, tj. zajedničkoj pripremi i izvođenju umjetničkih instalacija na temu diskriminacije.

Također, provedbom projekta „Boje tolerancije“ podignuta je  razina svjesti učenika i nastavnika o problemu diskriminacije i vršnjačkog nasilja, potaknuti su nastavnici na rad s učenicima na promicanju tolerancije i međusobnog poštivanja razvojem izvanškolskih i izvannastavnih likovnih aktivnosti.

Projekt je doprinosio cilju poticanja učenika na korištenje izvedbenih likovnih umjetnosti kao sredstva komunikacije s okolinom, kao i promociji likovne umjetnosti i aktivnosti kao alata za smanjenje nasilja među djecom i mladima, ali i alata za promicanje tolerancije i dijaloga, čime se doprinosi socijalnoj pravdi, demokraciji, razvoju društva i općenito zaštiti ljudskih prava.

Provedbom projekta „Boje tolerancije“ podignuta je razina svijesti učenika i školskog osoblja koji su direktno bili uključeni u projekt. Na radionici na kojoj su učenici sudjelovali utjecalo se na razvoj promišljanja, analitičkog razmišljanja na teme diskriminacije, predrasuda, stereotipa, nasilja i tolerancije, a sve u sklopu likovne aktivnosti, u sklopu koje je izrađena likovna instalacija, crteži i GIF format (jedna od najzastupljenijih grafičkih formi na Internetu) kojom su učenici poslali poruku mira i neophodnosti tolerancije među mladima diljem Republike Hrvatske.

Porukama pozitive širimo toleranciju

Izravni korisnici u projektu bila su 23 učenika 8A razreda Osnovne škole Rudeš u Zagrebu, te stručno školsko osoblje (pedagoginja i razrednica 8A razreda). Projektom „Boje tolerancije“, organiziranjem radionice i prezentacije na teme: tolerancije, diskriminacije, predrasuda, stereotipa i sl. učenici su bili informirani i educirani na navedene teme, a također je podignuta razina svjesti učenika i nastavnika o problemu diskriminacije i vršnjačkog nasilja, potaknuti su nastavnici na rad s učenicima na promicanju tolerancije i međusobnog poštivanja.

Također, učenici su bili upoznati s novim, kreativnim likovnim pristupom u sklopu izvannastavnih likovnih aktivnosti, čime je potaknuta kreativnost i promišljanje učenika u stvaranju likovnog djela s porukom mira i tolerancije. Što se tiče neizravnih korisnika, učenici koji su sudjelovali u provedbi projekta „Boje tolerancije“ moći će prijeneti ostalim mladim ljudima i roditeljima znanje i iskustvo koje su stekli tijekom implementacije projekta.

Dugoročno, obrazovne institucije, udruge i opća javnost biti će informirane i educirane o važnosti prevencije nasilja i diskriminacije među mladima, zahvaljujući distribuciji edukativnog priručnika „Boje tolerancije“, ali i zahvaljujući objavama na društvenim mrežama te web stranicama udruge i osnovne škole koja je sudjelovala u provedbi projekta „Boje tolerancije“ a vezano za provedbu projektnih aktivnosti.