Home » POP UP PODUZETNIK

Centar za kulturne djelatnosti potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt POP-UP poduzetnik, 6. listopada 2020. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt POP-UP poduzetnik planiran je oko jednog općeg cilja: dokazati da je društveno poduzetništvo u Hrvatskoj moguće, ekonomski isplativo i istovremeno društveno korisno. Stoga je CKD za svoje poduzetničke aktivnosti izabrao područje u kojem pokazuje značajne rezultate –  audiovizualna (AV) produkcija i planiranje i provođenje društveno korisnih kampanja – kako bi osigurao da ekonomski efekti budu prihvatljivi. S druge strane, one društveno korisne, CKD u javno područje uvodi audiovizualnu produkciju i javne kampanje koje se upiru na značajne društvene vrijednosti (sprečavanje diskriminacije, briga za okoliš, poticanje društvene solidarnosti).

POP-UP poduzetnik svojom će provedbom:

  • generirati nova radna mjesta za pripadnike/ce socijalno osjetljivih skupina na privlačnim radnim mjestima s prosječnom plaćom
  • provesti praktičan, inovativan i održiv projekt s ciljem razvoja zajednica
  • pridonijeti budućoj financijskoj održivosti prijavitelja
  • proizvodnjom društveno odgovornih kampanja pridonijeti društvenoj koheziji u vrlo razjedinjenom hrvatskom društvu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.098.786,78 kn.

Iznos sufinanciranja Europske unije: 933.968,76 kn.

Projekt se provodi od 6. listopada 2020. godine do 5. travnja 2023. godine.

Kontakt osoba: Andreja Rukavina, office@ckd.hr.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Centra za kulturne djelatnosti.

www.strukturnifondovi.hr