Home » MLADI AKTIVISTI-PROJEKTNI OPTIMISTI

Centru za kulturne djelatnosti provodio je projekt ”Mladi aktivisti-projektni optimisti!”, financiran od strane Ministartsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, s partnerima Volonterskim centrom Osijek i Volonterskim centrom Slavonski Brod.

Kroz projekt ”Mladi aktivisti-projektni optimisti” volonterski centri i udruge mladih udružuju se u zajedničkim aktivnostima jačanja kapaciteta udruga mladih i njihovih programa u ruralnim područjima Slavonije.

Osnovni cilj projekta je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih na urbanim i ruralnim područjima Slavonije. Kroz projektne aktivnosti potiču se jačanje kapaciteta i operativnih sposobnosti udruga koje se bave mladima kako bi ih potaknule na formiranje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju društvenim problemima, kao i poticanje volonterstva među mladima. Osnaživanjem lokalnih organizacija civilnog društva doći će do poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih. Voditelji radionica će u sklopu edukativnog i praktičnog dijela omogućiti udrugama za mlade iskustvo kompletnog projektnog ciklusa.

logo_red
VCO