skip to Main Content
O DRUŠTVENOM PODUZETNIŠTVU

Današnje generacije bi trebale ispuniti svoje potrebe a da se pri tome ne ugroze mogućnosti budućih generacija da ostvare svoje potrebe.

Što je to društveno poduzetništvo?

Gospodarska aktivnost jednog čovjeka ili tima ljudi temeljena na uravnoteženosti ekonomskih, društvenih i okolišnih elemenata poslovnog modela s ciljem održivog stvaranja dobiti (viška prihoda nad rashodima) koji se u cijelosti ili u većem dijelu ulažu za rješavanje nekog društvenog i/ili okolišnog problema.

Što znači biti društveni poduzetnik?

Biti vlasnik ključnih resursa (ljudskih, materijalnih, novčanih i informacijskih) koji ih kroz održivi poslovni model angažira u svrhu stvaranja dobiti a kako bi riješio neki okolišno i/ili društveno važan problem.

Kakvo je to društveno poduzeće?

Poduzeće koje pored ekonomske ima eksplicitnu društvenu i/ili okolišnu svrhu koju ostvaruje kroz komercijalne aktivnosti. To je također novi oblik organizacije koji nastaje na križanju javne, poslovne i društveno korisne organizacije (Fourth Sector Network, 2009).

Kada društvena poduzeća profitiraju, društvo profitira!