skip to Main Content
DRUŠTVENA EKONOMIJA U EUROPSKOJ UNIJI

Društvena poduzeća su važan i stalno rastući dio ekonomije Europske Unije (EU). Njihov je glavni cilj pronaći balans između svoje misije i vizije te ekonomskih, okolišnih i društvenih ciljeva s naglaskom na reinvestiranje dobiti.

U cijeloj EU postoji preko 2 milijuna društvenih poduzeća te time čine oko 10 % cijelog gospodarstva EU.

U društvenim poduzećima je više od 11 milijuna direktno zaposlenih odnosno oko 6% na nivou EU. Društvena poduzeća su različitih pravnih entiteta te imaju različite društvene ciljeve.

Društvena poduzeća su jedinstvena jer je naglasak na služenju članovima zajednice umjesto stjecanju osobne financijske koristi.  Naglasak je također na društvenoj koristi modela, a ne na povratu investicije. Članovi društvenog poduzeća djeluju po principima solidarnosti i zajedničke koristi te svatko može imati utjecaj na model upravljanja.

Europska komisija stalno radi na unapređenju uvjeta poslovanja za društvena poduzeća na razini cijele EU kao i pojedinih zemalja članica.

Društvena poduzeća su motor društvenih inovacija.