skip to Main Content
CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

2000. godine UN izdaje “Milenijsku rezoluciju” oko osnovnih vrednota – sloboda, jednakost, solidarnost, tolerancija, poštivanje prirode i zajednička odgovornost.
Iz rezolucije se razvilo 8 milenijskih ciljeva koji su se trebali ostvariti do 2015. godine.

Izvor: UN

Mnogi su ostvareni u većoj ili manjoj mjeri ali to nije bilo dovoljno pa je za period do 2030.

godine razvijeno 17 strateških ciljeva svaki s podciljevima i pokazateljima izvedbe.

U kolovozu 2015. godine, 193 zemlje su se usuglasile oko sljedećih sedamnaest ciljeva i njihovih 169 pridruženih ciljeva.

Ciljevi održivog razvoja obuhvaćaju široki raspon izazova i međusobno povezanih gospodarskih, društvenih i ekoloških aspekata održivog razvoja. Univerzalno su primjenjivi i uzajamno povezani, te  zahtijevaju od svih dionika društva da preuzmu odgovornost i pridonesu rješavanju tih izazova, pri čemu se posebno ističe važna uloga poslovnog sektora.

Ciljevi su sljedeći:

Izvor: UN / Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Dr. sc. Paul Stubbs, Prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović