skip to Main Content
VOLONTIRAJ NA PROJEKTU POP-UP PODUZENTIK

Ako si mlada i nezaposlena osoba te nisi u sustavu obrazovanja, a zanima te društveno poduzetništvo, produkcija igranih i animiranih video spotova te provedba javnih kampanja – prijavi se za volontiranje u Centru za kulturne djelatnosti!

Volonterski angažman uključivat će aktivnosti:

  • Informiranje i edukacija o društvenom poduzetništvu
  • Sudjelovanje na 3 događaja u RH o društvenom poduzetništvu
  • Priprema i provedba društveno – poduzetničkih aktivnosti udruge
  • Sudjelovanje u procesu produkcije igranih i animiranih video spotova
  • Sudjelovanje u kreiranju i provedbi društveno korisnih (javnih) kampanja
  • Kreiranje Facebook kampanja/oglasa
  • Priprema sadržaja na web stranici i društvenim mrežama o aktivnostima projekta
  • Učenje o provedbi i izvještavanju o aktivnostima projekata iz Europskog socijalnog fonda

Za volontiranje se prijavi preko Google obrasca.

Više o aktivnostima projekta na kojima ćeš volontirati

Centar za kulturne djelatnosti u listopadu 2020. godine započeo je s provedbom ESF projekta POP-UP poduzetnik. U sklopu projekta CKD transformirao se u udrugu koja provodi društveno poduzetničke aktivnosti – društveno korisne kampanje koje sadrže audiovizualne formate – igrane/animirane video spotove.

U drugoj godini provedbe projekta očekuje nas priprema i pozicioniranje CKD-a za tržištu, ostvarivanje suradnji, pronalazak novih klijenata te priprema društveno korisnih kampanja.

CKD  će sljedećoj godini pripremati te provesti kampanju za popularizaciju koncepta društvenog poduzetništva u društvu na društvenim mrežama.

Teme kojima se bavimo su promocija rada organizacija civilnog društva, promocija ljudskih prava svih, a naročito ranjivih i marginaliziranih društvenih skupina, aktivizam kao važan faktor promjene društva, tolerancija i nenasilje.

Ako ste još uvijek nesigurni oko odluke o volontiranju, provjerite naše nedavno provedene kampanje i pridružite nam se u razvoju novih!

Kako biste postali naš volonter/ka bit će nam potrebna

  1. potvrda da ste u evidenciji HZZ-a iz koje je vidljivo da ste nezaposleni, ili
  2. izjava da niste redovit učenik ili student te da nemate posao, raspoloživi ste za posao i aktivno tražite posao

Nakon prijave, kontaktirat ćemo vas s više informacija o vašem volonterskom angažmanu.

Za više informacija javite se na: .