Home » KULTURNA RE-GENERACIJA

Centar za kulturne djelatnosti potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Kulturna re-generacija, 3. veljače 2021. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture i medija. Projekt se provodi u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom.

Ideja projekta Kulturna re-generacija je da se upotrebom kulturnih sadržaja potakne starije da na upotrebu različitih komunikacijskih platformi.

Projektom nastojimo motivirati starije da se upoznaju s različitim formama digitalnog svijeta kako bi novostečene vještine mogli, osim za komunikaciju, primjenjivati i u druge svrhe. Time želimo smanjiti socijalnu izolaciju te potaknuti bolju integraciju 54+ osoba u sadašnjicu.

„Kulturna re-generacija” će se sastojati od niza aktivnosti organiziranih u ciklusima i namijenjenih generaciji 54+:

  1. “Zajedničko čitanje” je književni klub koji će poticati na čitanje, raspravu i komunikaciju – zajedničko druženje. Jednom mjesečno će se članovi/ice sastajati na Zoomu te razgovarati o knjizi koju su svi/e pročitali/e pod vodstvom etablirane književnice.
  2. “Sjećam se i pišem” program je kreativnog pisanja za dokumentiranje sjećanja. Radionice će se održavati u ciklusu od 6 webinara tijekom tri mjeseca u kojem će korisnici/ce stjecati vještine pisanja;
  3. “Plešem, dakle živim” je tečaj suvremenog plesa prilagođenog dobi ciljne skupine i trajat će tri mjeseca, jednom tjedno;
  4. “Crno-bijelo u bojama” je program likovnog stvaralaštva za one koji/e žele crtati i slikati pastelama te će trajati tri mjeseca, dva puta mjesečno.

Osim književnog kluba, svi sadržaji će se ponoviti u dva ciklusa. Sve aktivnosti bit će praćene lako čitljivim i razumljivim vodičima kako bi se osobama 54+ olakšala primjena novih tehnologija. Ukoliko prilike budu dopuštale, a korisnici/e iskazali potrebu, dogovorit će se suradnja s lokalnim knjižnicama da pruže potrebnu tehničku potporu i opremu. Kroz aktivnosti namjeravamo uključiti 100 osoba starijih od 54 godine.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Provedbom i sudjelovanjem u aktivnostima projekta razvijaju se kreativne vještine vezane uz umjetnost, a istovremeno potiču participacija jer se za vrijeme radionica analiziraju umjetnička djela, usvajaju načela dobrog kreativnog pisanja, uči se kako plesati i crtati zajednički u interakciji s voditeljima i ostalim sudionicima/cama. Na taj način korisnici/ce ostaju mentalno agilni, a ples pridonosi i dobrom fizičkom stanju. Sudionici i sudionice zadovoljavaju svoje kulturne potrebe, stječu nove digitalne i kreativne vještine te se istovremeno socijaliziraju sa svojim vršnjacima iz cijele Hrvatske s kojima se mogu družiti i izvan okvira sastanaka, webinara, radionica.

Ukupna vrijednost projekta: 462.672,00 kuna.

Iznos sufinanciranja Europske unije: 393.271,20 kn.

Projekt se provodi od 3. veljače 2021. godine do 2. veljače 2022. godine.

Kontakt osoba: Vanja sedlanić, voditelj projekta (vanja.sedlanic@ckd.hr).

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Centra za kulturne djelatnosti.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr