skip to Main Content
Ne Nasilju Nad Starijima

LJUDSKA PRAVA 55+

Ciljevi programa: osigurati primjenu ljudskih prava osoba starijih od 55 godina (pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, skrb, prigodan i prihvatljiv smještaj, život bez nasilja) potaknuti pružanje informacija na prihvatljiv i…

VIDEO INFO KUTAK ZA TRAŽITELJE AZILA

U sklopu projekta izrađeno je 6 videoisječaka na teme: opće informacije pravno savjetovanje, smještaj i svakodnevni život zdravstvena zaštita obrazovanje obveza poštivanja zakonskog okvira kulturna obilježja u lokalnoj zajednici.

Video Info Kutak

VIDEO INFO KUTAK ZA TRAŽITELJE AZILA

Pogledajte 6 video spotova snimljenih u sklopu projekta Video info kutak za tražitelje azila. Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od rujna…

Ne Nasilju Nad Starijima

NE NASILJU NAD STARIJIMA

Kampanja projekta „Ne nasilju nad starijima“ provodila se uz financijsku podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike tijekom 2020. godine.

NE NASILJU NAD STARIJIMA

Kampanja projekta „Ne nasilju nad starijima“ provodila se uz financijsku podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike tijekom 2020. godine.