skip to Main Content
NE NASILJU NAD STARIJIMA

Kampanja projekta „Ne nasilju nad starijima“ provodila se uz financijsku podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike tijekom 2020. godine.

Cilj videoanimacije bio je ukazati na važnost prepoznavanja, reagiranja, eliminacije i prevencije nasilja nad starijim osobama u Republici Hrvatskoj. Animacija informira javnost o vrstama i posljedicama nasilja nad starijim osobama.

Kroz javnu smo kampanju te dijeljenjem i prikazivanjem videoanimacije informirali javnost o važnosti prepoznavanja, rješavanja i prevencije ovog problema koji se svakodnevno događa, ali je nedovoljno istražen te ostaje tabu-tema u javnosti.

NASILJE NAD STARIJIMA

Zlostavljanje starijih osoba može se definirati kao svako ponašanje koje na neki način šteti starijoj osobi. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od članova obitelji ili osoba u situacijama moći.

Razlikujemo fizičko, psihičko, seksualno, financijsko i duhovno zanemarivanje.

Faktori koji pridonose nasilju nad starijim osobama mogu biti: kognitivno oštećenje, njegovateljski stres, funkcionalna nesposobnost, ovisnosti, psihopatologija zlostavljača, siromaštvo i slaba socijalna mreža.

U 90 % slučajeva nasilja nad starijim osobama počinitelj je bio član obitelji.

POSLJEDICE NASILJA NAD STARIJIMA

Posljedice nasilja za žrtvu su narušeno fizičko i mentalno zdravlje, gubitak materijalne sigurnosti i smrt. Žrtve vrlo rijetko prijavljuju nasilje jer su nemoćne, imaju jak osjećaj srama ili se boje posljedica.

Od presudne je važnosti pravovremeno prepoznavanje problema nasilja nad starijim osobama. Sve službene osobe, liječnici, stručnjaci u centrima za socijalnu skrb, udrugama i vjerskim zajednicama moraju prijaviti zlostavljanje kako bi se moglo pravovremeno intervenirati te pružiti neposrednu psihosocijalnu pomoć žrtvi, ali i počinitelju.

Ne nasilju nad starijima