skip to Main Content

Produkcijska kuća s kojom imamo dugu i plodnu suradnju, 4 film,  partner je u međunarodnom projektu u okviru programa Erasmus+ : Young people and SDGs (Nr 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029293).

U sklopu projekta pripremljen je vodič za rad s mladima sa i bez invaliditeta u razvoju ciljeva održivog razvoja. Ukoliko radite s mladima, savjetujemo vam da zavirite u Vodič koji je pragmatičan i praktičan;

Final Toolkit Guide_CROATIAN (2)