skip to Main Content
ZAKLJUČCI PANELA: INFORMIRANOST SPRJEČAVA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA

Panel je održan u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. u Zagrebačkom inovacijskom centru-ZICER u organizaciji Centra za kulturne djelatnosti u sklopu projekta Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP. Partneri projekta su Hrvatska udruga za medijaciju i Norveški Helsinški Odbor.

 

Na panelu je predstavljena Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH pred ESLJP u razdoblju od 2012. do 2021. god, autora Mladena Majetića i Petre Rodik.

 

Panelistice/i:

  1. sc. Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu
  2. sc. Petra Rodik, suradnica Centra za kulturne djelatnosti (CKD), Mladen Majetić, CKD

Štefica Stažnik, dipl.iur., Ured zastupnika RH pred ESLJP

Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica u Zagrebu

Dijana Kesonja, Zamjenica pučke pravobraniteljice

Panel je moderirala: dr. sc. Ivana Radačić.

 

NAGLASCI PANELA:

Stručnjakinje iz područja ljudskih prava tijekom panela podijelile su svoja dugogodišnja iskustva te se usuglasile oko sljedećih naglasaka:

Ključni zaključak panela jest da postoji potreba da se uspostavi dodatni konzultativni mehanizam koji bi uključio organizacije civilnog društva, odvjetnike i druge relevantne dionike kako bi omogućio kvalitetniji nadzor provedbe akcijskih planova, osobito za naložene opće mjere u presudama ESLJP u sporovima protiv RH.

Također, važno je istaknuti da su i zastupnica Štefica Stažnik ispred Ureda zastupnika RH pred ESLJP, a tako i Dijana Kesonja, zamjenica Pučke pravobraniteljice iskazale interes za uspostavom takvog konzultativnog tijela koje bi podržalo Ured zastupnika RH pred ESLJP u koordiniranju svih razina državne vlasti, državne uprave, lokalne samouprave te drugih državnih i javnih institucija koje trebaju voditi brigu o zaštiti ljudskih prava u RH i prevenciji kršenja ljudskih prava.

Naglašena je da, osim u slučajevima u kojima je ESLJP naložio opće mjere RH za otklanjanje sustavnih manjkavosti, kao društvo imamo priliku tražiti rješenja koja će spriječiti buduća kršenja ljudskih prava i u onim slučajevima koje je RH izgubila pred ESLJP, a u kojima sud nije naložio opće mjere. Odvjetnice ističu da praksa ukazuje kako je prostor za sustavna unaprjeđenja velik, te je istaknuto kako je djelovanje u tom smjeru nužno.

Zastupnica Štefica Stažnik ispred Ureda pozdravila je izvještaj Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH pred ESLJP u razdoblju od 2012. do 2021. te naglasila kako će u narednom razdoblju dopuniti web stranice Ureda i nastojati implementirani preporuke iz izvještaja. Opća i stručna javnost detaljnije se može upoznati sa analizom upoznati OVDJE.

Snimku panel rasprave možete pogledati na našoj OVDJE

Za dodatne informacije: Mladen Majetić, T. 0912300932,