skip to Main Content

Međunarodni projekt : Young people and SDGs (Mladi i ciljevi održivog razvoja), zamišljen je i ostvaren u okviru programa : Erasmus+, a projekt je proveden na uzorku iz šest zemalja Europske unije, Španjolske, Rumunjske, Hrvatske, Bugarske, Italije i Portugala.

Terensko istraživanje obavljeno je kroz fokus skupinu, odnosno, korištenjem kvalitativne metode prikupljanja podataka koja se oslanja na interakciju sudionika odabranih osobina.

Kompletni rezultati istraživanja objavljeni su u knjižici: Young people and SDGs – Research report, koju vam donosimo u cijelosti:

Research Report_Young people and SDGs