skip to Main Content

         

                                                         Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ako ste primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim se prenosi pravo vlasništva nekretnine, možete se osigurati za slučaj da vam davatelj uzdržavanja prestane ispunjavati svoju obvezu i otuđi nekretninu trećoj osobi, tako da prije prijenosa nekretnine na davatelja uzdržavanja pridržite pravo iz stvarnog tereta.

Pridržajem prava iz stvarnog tereta bit ćete ovlašteni zahtijevati uzdržavanje od svake osobe koja je, odnosno koja će biti vlasnik nekretnine čije vlasništvo ste prenijeli na ime naknade za uzdržavanje. U tom slučaju ovlašteni ste tražiti uzdržavanje od treće osobe koja je stekla vlasništvo nekretnine, kao i od svakog sljedećeg stjecatelja (opterećen je svagdašnji vlasnik nekretnine).

Na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o raskidu ugovora o doživotnom uzdržavanju (vidjeti pod naslovom „Ugovor o doživotnom uzdržavanju“).

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, a njegovi nasljednici:

  • na to pristanu – na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora
  • na to ne pristanu – ugovor se raskida, moraju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja primio kao naknadu (ako nisu u stanju vratiti, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog) i nemaju pravo na naknadu za do tada dano uzdržavanje
  • nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze – ugovor se raskida, imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te prava koja primatelj uzdržavanja ostvaruje na temelju stvarnog tereta.