skip to Main Content
STANDARDI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U PRAKSI EUROPSKIH SUDOVA: STRASBOURG VS. LUKSEMBURG

Želite li se informirati o zaštiti ljudskih prava i dobiti bolji uvid u praksu europskih sudova? Zanima vas pretraživanje pravnih izvora prava EU i odnos europskih sudova? Želite saznati nešto o zaštiti ljudskih prava pred europskim sudovima u smislu primjene Povelje EU i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda? Zainteresirani ste za izučavanje nove sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava vezana uz zaštitu ljudskih prava? Prijavite se i saznajte odgovore na vaša pitanja kroz sudjelovanje u ovoj radionici.

Pridružite se online prezentaciji u srijedu, 6. srpnja 2022. od 10 do 13 sati.

Voditeljica će biti Dunja Duić, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Na ZOOM prezentaciju pozivamo odvjetnice i odvjetnike, novinare/ke i medije te sve zainteresirane.

 

Kako bismo vam mogli pravovremeno poslati poveznicu na ZOOM događaj, molimo ostavite nam Vaše kontakt podatke do 17.00 sati , 4. srpnja u online evidenciji na linku: OVDJE.

 

Više o  projektu „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“

 

Centar za kulturne djelatnosti provodi projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a financijski ga podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  (Active citizens fund) sa 149 764,80 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-a grantova u trajanju od 24 mjeseca (od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.).

 

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskom udrugom za medijaciju, koja će provesti edukaciju o medijaciji i postupku mirenja za pravnike iz Zagreba i osam ciljanih županija te osigurati podršku u dosegu stručne pravne javnosti, kao i pružati operativnu podršku organizaciji svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost. Norveški helsinški odbor provest će istraživanje o dobrim praksama provedbe presuda ESLJP-a u Norveškoj, koje će biti prevedeno i prezentirano zainteresiranoj javnosti u RH.