skip to Main Content

1. „Sjećanja na vječnost“ – video dokumentiranje sjećanja na važna postignuća tijekom života starijih osoba, do sada je snimljeno 18 videa i produciran dokumentarni film https://www.youtube.com/@centarzakulturnedjelatnost9369

2. „Zlatna dob u digitalno vrijeme“ – niz online tečajeva i grupa samopodrške za 65+ generaciju

3. Javne kampanje za poboljšanje statusa 65+ osoba (borba protiv prevara, zaustavljanje nasilja nad starijima, smanjenje predrasuda).