skip to Main Content
PREUZMITE IZVJEŠTAJ: “Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH pred ESLJP u razdoblju od 2012. do 2021. god.”

 

Izvještaj “Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJPu razdoblju od 2012. do 2021. god.” se predstavlja u sklopu panela  “Informiranost sprječava kršenje ljudskih prava”.

ponedjeljak, 13. prosinca 2021.
Trajanje: 10,00 – 13,00 sati
Mjesto: ZICER, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, 1. kat, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

Panel možete pratiti na Facebooku kroz LIVE STREAM na poveznici OVDJE. 

Panelistice/i:
dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu
dr. sc. Petra Rodik, suradnica Centra za kulturne djelatnosti (CKD), Mladen Majetić, CKD
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica u Zagrebu
Tena Šimonović Einwalter, Pučka pravobraniteljica
Panel će moderirati: dr. sc. Ivana Radačić

Stručnjakinje iz područja ljudskih prava će u svojim izlaganjima ukazati na izazove i prilike obuhvaćene
slijedećim nizom pitanja:
• Koje su najvažnije institucije s odgovornostima u provedbi presuda ESLJP, koja je njihova nadležnost
i na koji način one surađuju?
• Koji je uloga Ureda u provedbi presuda ESLJP u RH? Kako se provedba provodi u praksi? Jesu li
postojeći resursi usmjereni na rad Ureda zastupnice RH pred ESLJP dostatni?
• Tko su akteri uključeni u izradu akcijskog plana u RH – Jesu li uključeni Sabor, civilno društvo, Pučka
pravobraniteljica? Jesu li akcijski planovi razumljivi i jednostavni za čitanje osobama izvan pravnog
sustava? Koji je način dijeljenja akcijskih planova, jesu li prevedene na hrvatski jezik povezane odluke
Odbora ministara?
• Na koji način postupak dvostrukog nadzora praćenja provedbe presuda: akcijski planovi i izvješća za
izvršenje presuda mogu, ukoliko budu objavljivana, omogućiti veću transparentnost i dinamičnost
procesa izvršenja. Na koji je način bi to pridonijelo proaktivnijem stavu vlasti u definiranju i
provođenju mjera koje zahtijeva ESLJP?
• Postoji li sustavno osposobljavanje relevantnih dionika uključenih u postupak i zahtjeve izvršenja
presuda i odluka tijela ESLJP?
• Kako se javnosti komuniciraju standardi utvrđeni presudama ESLJP i kako se oni implementiraju u rad
nadležnih tijela?
• Kako Ured zastupnice RH pred ESLJP komunicira o naravi povrede i članku Konvencije VE o lj.p. u
postupcima za koje pokreće postizanje prijateljskog rješenja spora?
• Koje postojeće procedure postoje za zainteresirane strane (pojedince, nevladine udruge, medije) ako
žele pratiti provedbu odluke ESLJP i uključiti se u taj proces? Jesu li ti postupci transparentni?
• Kako bi mogao izgledati konzultativni mehanizam koji bi uključivao dionike iz civilnog društva i drugih
zainteresiranih skupina i koga bi trebalo njime obuhvatiti?

Više o događaju: OVDJE.