skip to Main Content
POZIV NA PANEL: INFORMIRANOST SPRJEČAVA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA

Na panelu će biti predstavljena Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJP u razdoblju od 2012. do 2021. god.

Panelistice/i:

 1. sc. Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu
 2. Petra Rodik, suradnica Centra za kulturne djelatnosti (CKD), Mladen Majetić, CKD
 3. Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (čekamo potvrdu)
 4. Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
 5. Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica u Zagrebu
 6. Tena Šimonović Einwalter, Pučka pravobraniteljica

Panel će moderirati: dr. sc. Ivana Radačić

Stručnjakinje iz područja ljudskih prava će u svojim izlaganjima ukazati na izazove i prilike obuhvaćene slijedećim nizom pitanja:

 • Koje su najvažnije institucije s odgovornostima u provedbi presuda ESLJP, koja je njihova nadležnost i na koji način one surađuju?
 • Koji je uloga Ureda u provedbi presuda ESLJP u RH? Kako se provedba provodi u praksi? Jesu li postojeći resursi usmjereni na rad Ureda zastupnice RH pred ESLJP dostatni?
 • Tko su akteri uključeni u izradu akcijskog plana u RH – Jesu li uključeni Sabor, civilno društvo, Pučka pravobraniteljica? Jesu li akcijski planovi razumljivi i jednostavni za čitanje osobama izvan pravnog sustava? Koji je način dijeljenja akcijskih planova, jesu li prevedene na hrvatski jezik povezane odluke Odbora ministara?
 • Na koji način postupak dvostrukog nadzora praćenja provedbe presuda: akcijski planovi i izvješća za izvršenje presuda mogu, ukoliko budu objavljivana, omogućiti veću transparentnost i dinamičnost procesa izvršenja. Na koji je način bi to pridonijelo proaktivnijem stavu vlasti u definiranju i provođenju mjera koje zahtijeva ESLJP?
 • Postoji li sustavno osposobljavanje relevantnih dionika uključenih u postupak i zahtjeve izvršenja presuda i odluka tijela ESLJP?
 • Kako se javnosti komuniciraju standardi utvrđeni presudama ESLJP i kako se oni implementiraju u rad nadležnih tijela?
 • Kako Ured zastupnice RH pred ESLJP komunicira o naravi povrede i članku Konvencije VE o lj.p. u postupcima za koje pokreće postizanje prijateljskog rješenja spora?
 • Koje postojeće procedure postoje za zainteresirane strane (pojedince, nevladine udruge, medije) ako žele pratiti provedbu odluke ESLJP i uključiti se u taj proces? Jesu li ti postupci transparentni?
 • Kako bi mogao izgledati konzultativni mehanizam koji bi uključivao dionike iz civilnog društva i drugih zainteresiranih skupina i koga bi trebalo njime obuhvatiti?

Više o događaju: OVDJE. 

Za sudjelovanje, molimo registrirajte se zaključno s 11.12.2021. : OVDJE.  

Događaju se mogu uživo pridružiti osobe uz predočenje COVID potvrde, PCR ili brzog antigenskog testa. 

Radujemo se unaprijed Vašem sudjelovanju i doprinosu uspješnosti panela.

U slučaju da se panelu niste u mogućnosti pridružiti uživo, možete ga pratiti na Facebook LIVE STREAMu OVDJE.