skip to Main Content
TATE U AKCIJI

Muškarci se često odriču prava na roditeljski dopust u korist majki djeteta. Nerijetko očevi uopće nisu informirani da zbog odricanja prava korištenja roditeljskog dopusta u korist majke djeteta gube pravo na dva mjeseca vlastitog roditeljskog dopusta koja su neprenosiva.

Roditeljski dopust može se koristiti do 8 godine života djeteta.

Izmjene u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2022. godine uvode novo pravo za tate,

rodiljni dopust za očeve u trajanju od 10 dana koji se može koristiti do djetetovih navršenih 6 mjeseci života uz 100% naknade plaće bez gornjeg limita.

Aktivna uloga oca u odgoj i brigu za dijete od najranijeg djetinjstva (a koja počinje već u vrijeme trudnoće) doprinosi boljem fizičkom, emocionalnom, socijalnom, intelektualnom razvoju djeteta.

Ravnoteža u podjeli obiteljskih obaveza i kućanskih poslova između partnera doprinosi ravnopravnijem položaju žena na tržištu rada i boljim partnerskim odnosima.

Projekt Tate u akciji provodi se s ciljem informiranja roditelja o pravima te poticanja aktivnijeg uključenja očeva u svakodnevnu brigu i odgoj djece te kućanske poslove

Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade.