skip to Main Content

BESPLATNO PREUZMITE PRIRUČNIK KLJUČNI ASPEKTI ZA USPJEŠNU ARGUMENTACIJU PRED ESLJP

Priručnik za odvjetnike izrađen u okviru održanih edukacija za odvjetnike/odvjetnice u Zagrebu, Šibeniku i Osijeku u lipnju 2021. godine objavljujemo u uvjerenju da može pomoći u argumentiranju slučajeva pred Europskim sudom za ljudska prava.

Edukaciju o ključnim aspektima za uspješnu argumentaciju pred Europskim sudom za ljudska prava vodile su autorice priručnika za odvjetnike/ice, a sadržajno je obuhvatila sljedeće teme:

– osnovne informacije o problemima popunjavanja obrasca za podnošenje zahtjeva ESLJP-u;- najvažnija pitanja dopuštenosti zahtjeva: prigovori “četvrtog stupnja” te iscrpljenje pravnog puta (općenito) i posebno u vezi članaka 2. i 3. Konvencije s osvrtom na najnoviju praksu Ustavnog suda;

– članak 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje) – osnovna pitanja (pristup sudu, pravo na obrazloženu sudsku odluku, neusklađenost sudske prakse, odbijanje dokaznih prijedloga, kontradiktornost postupka);

– članak 8. Konvencije (pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i korespondencije) – pozitivne i negativne obveze države, postupne obveze države, uz poseban osvrt na pravo na dom, zaštitu od nasilja, zaštitu djece (tko sve može podnijeti zahtjev u ime djeteta?);

– članak 10. (sloboda izražavanja) poseban osvrt na novinarsku slobodu, granice slobode izražavanja, odnos s pravom na (dobru) reputaciju;

– članak 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju (pravo na mirno uživanje imovine) – područja primjene.

Projekt “Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava”  provodi se s ciljem poticanja javnog dijaloga o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, a kroz aktivnosti javnost će se upoznati s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskim planovima kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Više možete saznati i pratiti na: https://www.facebook.com/informiranostsprjecavakrsenjeljudskihprava