skip to Main Content

U sklopu međunarodnog projekta : Young people and SDGs (Mladi i ciljevi održivog razvoja), sudjelovali su mladi iz šest zemalja Europske unije : Španjolske, Rumunjske, Hrvatske, Bugarske, Italije i Portugala.
O razlozima uključenja u taj projekt govori Lena Juka Štambuk.