Home » LJUDSKA PRAVA 55+

Ciljevi programa:

  1. osigurati primjenu ljudskih prava osoba starijih od 55 godina (pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, skrb, prigodan i prihvatljiv smještaj, život bez nasilja),
  2. potaknuti pružanje informacija na prihvatljiv i razumljiv način prilagođen potrebama ciljne skupine
  3. smanjiti/ukinuti stereotipiziranje i potaknuti borbu protiv ageizma

Program RE-GENERACIJA (Revitalizacija kvalitete života starijih osoba)

Trogodišnji program provodi se od lipnja 2020. godine do kraja svibnja 2022. godine uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Program se provodi u suradnji s partnerima, Domom za starije osobe Pešćenica te Centrom za rehabilitaciju Komarevo.

Kroz različite aktivnosti sa starijim osobama nastoje se potaknuti i omogućiti aktivnosti za aktivno starenje, socijalnu uključenost i zdrave životne stilove starijih osoba kroz audio vizualne medije, predavanja, druženje s mladima.

Projekt Ne nasilju nad starijima

Projekt “Ne nasilju nad starijima” provodio se tijekom 2020. godine uz financijsku podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Kroz javnu kampanju te dijeljenje i prikazivanje video animacije u sklopu projekta informirali smo javnost o važnosti prepoznavanja, rješavanja i prevencije nasilja nad starijim osobama koje se svakodnevno događa, ali je nedovoljno istraženo te ostaje tabu tema u javnosti.

Projekt Mladi za stare

Projekt se provodio krajem 2019. godine uz financiranje Grada Zagreba.

Temeljna aktivnost projekta bila je provedba edukacije za volontere koji su stekli vještine i upoznali se sa značajkama rada sa starijima i nemoćnima te je uspostavljen sustav praćenja volontera.

To je omogućilo pokretanje volonterskog programa koji će pridonijeti reintegraciji starijih u život zajednice.