Home » Novosti » Aktivirajmo udruge za mlade!

Centar za kulturne djelatnosti započinje s provedbom projekta „Aktivirajmo udruge za mlade!“, financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom nudimo pomoć zajednicama s područja Grada Zagreba i Istarske županije u unaprjeđenju kvaliteta rada udruga mladih i za mlade. Kroz dodatne profesionalne specijalizirane edukacije i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva razviti će se prepoznatljivost i vidljivost ovih udruga te razviti njihovi operativni kapaciteti što će utjecati na veću efikasnost u njihovom svakodnevnom radu.

Organizacijom i provedbom edukativnih radionica na kojima će se članovima Centra za kulturne djelatnosti i drugih udruga mladih i za mlade predstavljati mogućnost financiranja putem raznih natječaja i pripremati ih za pisanje i provedbu projekata doprinijeti će se ispunjenju specifičnih ciljeva projekta, a koji se odnose na interventnu pomoć udrugama-osnaživanje udruga za edukaciju vezanu uz provedbu projekata iz EU fondova. Predloženim projektnim aktivnostima ćemo raditi na osnaživanju udruga mladih i za mlade koje nerijetko nemaju prilika za besplatnim edukacijama gdje se mogu osposobiti za provedbe projekata, od kojih održavaju svoju djelatnost.