Home » Home » VIDEOINFOKUTAK ZA TRAŽITELJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Centar za kulturne djelatnosti provodio je projekt Videoinfokutak za tražitelje azila uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodio od rujna 2019. godine do kraja kolovoza 2020. godine.

Cilj je projekta kroz 6 videospotova tražitelje azila, azilante te strance pod privremenom ili supsidijarnom zaštitom, ali i općenito strane državljane u Republici Hrvatskoj, informirati o pravima, obvezama i običajima naše zemlje.

U sklopu projekta izrađeno je 6 videoisječaka na teme:

  • opće informacije
  • pravno savjetovanje, smještaj i svakodnevni život
  • zdravstvena zaštita
  • obrazovanje
  • obveza poštivanja zakonskog okvira
  • kulturna obilježja u lokalnoj zajednici.
This image has an empty alt attribute; its file name is youtube-link.png
Video spotove pogledajte na našem YouTube kanalu

Pozivamo sve strane državljane da posjete poveznice na kojima se mogu informirati o pravima i obvezama tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Za besplatnu pravnu pomoć obratite se Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za pomoć i podršku obratite se Isusovačkoj službi za izbjeglice Hrvatska.

EASO – European asylum support office je agencija Europske unije na čijim stranicama na engleskom možete pronaći sve informacije za podršku tražiteljima azila na području Europske unije.