Home » Uncategorized » Otvorene prijave za online edukacije za odvjetnike

HUM će tijekom mjeseca svibnja 2021. provesti besplatne online edukacije pod nazivom:

„Prijateljsko rješavanje sporova u fazi rješavanja predmeta na europskom sudu za ljudska prava – Medijacija te značaj, uloga i interes odvjetnika u medijaciji”

Voditelji edukacije bit će dr. sc. Srđan Šimac i dr. sc.  Vanja Bilić,

a cjelokupni program bit će održan  putem ZOOM platforme

Edukacija je namijenjenu isključivo odvjetnicima koji se nalaze na područjima navedenih županija:

5.5. – Brodsko posavska županija –   13-17h  –  PRIJAVA 

6.5. – Ličko-senjska i Šibensko-kninska županija – 13-17h PRIJAVA

12.5.  – Grad Zagreb, Zagrebačka i Sisačko – moslavačka županija –  13-17h  – PRIJAVA

13.5.  – Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija –  13-17h  –  PRIJAVA

Medijacija sigurnim koracima ulazi u sve pore društva. Sve je više zakona, kolektivnih ugovora i ugovora koji uključuju medijaciju.

S tim u vezi, Europski sud za ljudska prava odlučio je uvesti novu praksu u odnosu na sve države ugovornice, koja uključuje posebni stadij postupka za mirno rješenje spora. Svrha uvođenja takvog stadija je omogućiti odnosno pojednostavniti mogućnost prijateljskog rješenja sporova.

Moć medijacije se pored ostaloga ogleda u mogućnosti da sudjelovanjem u njoj odvjetnici ostvare ono što svi oni žele – ZADOVOLJNOG KLIJENTA.

U tom kontekstu, na edukaciji će biti riječi o medijaciji uopće, te o prilikama koje nudi novi poticaj prijateljskog rješenja spora pri Europskom sudu za ljudska prava.

Edukacija za odvjetnike održava se u okviru projekta: „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“, nositelja Centra za kulturne djelatnosti s ciljem poticanja javnog dijaloga o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava te upoznavanja javnosti s provođenjem odluka ESLJP i akcijskih planova o kojima izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.