Home » Novosti » Volonteri u Domu za starije osobe “Medveščak”

Nakon uspješne radionice, u sklopu projekta “Mladi za stare”, sedmero mladih se odlučilo za volontiranje u Domu Medveščak. Prvi sastanak sa izuzetno susretljivom socijalnom radnicom Ana Lipša Kocmanović i volonterima u Domu Medveščak održan je 30. siječnja.

Na sastanku je objašnjeno kako je volontiranje koncipirano, što se očekuje od mladih volontera, a od njih je zatraženo da izraze svoje želje u vidu s kojim tipom korisnika bi htjeli raditi i  koji termini bi im odgovarali.

Nakon upoznavanja i obostrano dobivenih informacija, volontere se provelo kroz dom gdje su mogli vidjeti kako su osobe treće životne dobi smještene po odjelima, ovisno o njihovim željama, potrebama, poteškoćama, bilo intelektualnim, motoričkim itd. te na koji način se s njima radi.

Ne sumnjamo da će volonteri odlično uklopiti dosadašnja znanja, kao i steći nova, uzevši u obzir  ponajprije njihovu volju i želju, ali i podršku kvalitetne stručne službe Doma Medveščak!

download