Home » Novosti » Tata od formata – brošura

Centar za kulturne djelatnosti je provodio projekt pod nazivom „Tata od formata“ koji je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. „Tata od formata“ odgovara na problem društvenog položaja očeva, pozicije oca u suvremenoj obitelji i veće uključenosti očeva u obiteljski život.

U sklopu projekta provedeno je istraživanje pod nazivom “Istraživanje o roditeljskim ulogama u Hrvatskoj”. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati percepciju ravnopravnosti i zadovoljstvo vlastite roditeljske i obiteljske uloge. U istraživanju su sudjelovali očevi s područja Zagreba i Slavonskog Broda, što je bilo određeno prethodno postavljenim projektnim zadacima.

Provedeno istraživanje je rezultiralo izradom brošure pod nazivom “Tata od formata”, koju možete pronaći na slijedećem linku: BROŠURA TATA OD FORMATA