Home » "Mjesto za sve" » Snimanje medijske kampanje za Savez Rusina

U sklopu projekta “Mjesto za Sve” kojeg provodi Centar za kulturne djelatnosti (CKD), uz partnera na projektu Urban fest Osijek (UFO) za predstavnike Saveza Rusina iz Vukovara  danas je u Zagrebu organizirano snimanje medijske kampanje kako bi se poboljšala vidljivost rada njihove udruge, ali i povećala razina svijesti građana o manjinskim kulturama u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici Saveza Rusina su kroz zadatak koji je bio upućen svim udrugama, a koje su sudjelovale na radionici, najbolje prikazali zašto je upravo njima važno izraditi kampanju te su dobili priliku da s medijskim profesionalcima proizvedu medijsku kampanju za svoju udrugu što će direktno vodi jačanju njihovog kapaciteta.

Izrada medijske kampanje za Savez Rusina proizišla je iz radionice  „Kampanja“ koja je održana 16. listopada 2015. u Osijeku gdje su predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom prava nacionalnih manjina i manjinskih kultura usvojili te unaprijedili svoja praktična znanja i vještine potrebne za razvijanje uspješnih, relevantnih i izvedivih medijskih kampanja. Kampanje osim što povećavaju vidljivost OCD-a osiguravaju i financijsku samoodrživost organizacije kroz stvaranje pozitivnog imidža koji je itekako važan u odnosu na potencijalne donatore.

 

DS 08