Home » Projekti

Udruga Centar za kulturne djelatnosti uspješno je osnovana s ciljem promicanja i povezivanja umjetnika, naročito mladih umjetnika, edukacije o kulturnim vrijednostima i vrijednostima europske multikulturalnosti, osobito edukacije mladih, promicanja i očuvanja kulturnih raznolikosti,  promicanja europskog kulturnog identiteta, razvitka i unapređenja kulturne povezanosti među europskih zemljama i građanima, osvješćivanja i promicanja kvalitetnog života kroz afirmaciju kulture mladih, stvaranja novih kulturnih vrijednosti, kao i kvalitetnijeg društva uopće.

Nastavno na ciljeve i djelatnosti udruge, Centar za kulturne djelatnosti posljednjih godina uspješno provodi projekte kao nositelj ili kao partner.

Projekti:

 • „GELEM,GELEM-WORLD4THEM“: Centar za kuturne djelatnosti sudjeluje u provedbi projekta „Gelem,Gelem-World4Them“ koji je odobren udruzi Otvorena medijska grupacija kao nositelju projekta. Projekt je usmjeren na pomoć romskoj nacionalnoj manjini u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskoj, u okviru IPA 2012 programa-Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.
  Zbog nedostatka sustavnog obrazovanja o ljudskim pravima, što posljedično uzrokuje nisku razinu svijesti o ljudskim pravima i njihovoj ulozi kao alata za očuvanje ljudskog dostojanstva, Otvorena medijska grupacija odlučila se na razvoj ovog projekta, na kojem su pored Centra za kulturne djelatnosti partneri i: Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije, Gospodarska škola Čakovec i zagrebačka osnovna škola August Cesarec. Aktivnosti projekta usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave društveno ranjivim skupinama, kako bi osigurali učinkovitu provedbu EU standarda na području ljudskih prava i obrazovnim ustanovama podigli svijest o važnosti njihove uloge u inkluziji i integraciji Roma u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Aktivnosti uključuju osnaživanje suradnje između organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova, državnih tijela, između samih organizacija civinog društva te povećanje uloge organizacija civilnoga društva u provođenju i osiguravanju zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine.
  Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju razine zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj kako bi se osigurala učinkovita provedba EU standarda u području zaštite ljudskih prava, što će doprinijeti društvenom razvoju Republike Hrvatske, te ispunjavanju europskih i hrvatskih strateških ciljeva u pogledu integracije Roma.
  Specifični ciljevi projekta su: 1. Uspostava kooperacije i koordinacije aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerene na povećanje učinkovitosti provedbe aktivnosti za zaštitu ljudskih prava; 2. Uspostava suradnje između OCD-a koje se bave ljudskim pravima i obrazovnih institucija omogućavajući pripadnicima ranjivih skupina bolji pristup ljudskim pravima. Ispunjenjem ovih ciljeva unaprijeđuje se pristup Roma ljudskim pravima i potiče jednakost prava na obrazovanje.
 • „ODZVONILO JE NASILJU“: Centar za kulturne djelatnosti sudjelovao je kao partner Otvorenoj medijskoj grupaciji u provedbi projekta „Odzvonilo je nasilju“ . Pored Centra za kulturne djelantosti, partneri na projektu bili su i: udruga Urban fest Osijek (UFO) i Ekonomska i upravna škola Osijek. Projekt je bio financiran iz državnog proračuna, a financiralo ga je i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Cilj projekta je bio prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.) na području Osječko-baranjske županije. U sklopu projekta, snimljena je dramska predstava i kratki video spot koji su učenici Ekonomske i upravne škole osmislili zajedno s glumicom i umjetničkom voditeljicom kazališta Tvornica Lutaka, Petrom Radin. Predstava govori o važnosti međusobne tolerancije i poštivanja, te o važnosti prevencije vršnjačkog nasilja. Učenici su u predstavi pokazali svoje talente poput sviranja, pjevanja, plesanja i crtanja putem kojih su pokazali kako nasilje nije odgovor, a sve s ciljem razvoja i uspostavljanja kvalitetnih odnosa, najprije u školama, a zatim i u društvu. Na sljedećem linku pogledajte video spot “Odzvonilo je nasilju”: https://vimeo.com/166027811 . Na sljedećem linku pogledajte dramsku predstavu “Odzvonilo je nasilju”:https://vimeo.com/173459691. Također, u sklopu provedbe projekta izrađen je priručnik „Odzvonilo je nasilju“. Priručnik sadrži puno korisnih informacija o tome kako učenici i nastavnici mogu utjecati na prevenciju i smanjenje svih oblika nasilja. U priručniku se nalaze upute, fotografije i dojmovi sudionika s edukativnih radionica. E-priručnik „Odzvonilo je nasilju“ možete pogledati na sljedećem linku: http://www.xlpixel.com/O…/E-prirucnik_ODZVONILOjeNASILJU.zip  Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta bila je i osnivanje SOS kutka/Kutka tolerancije u pet srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Kutak će učenicima škole omogućiti da dijele svoja iskustva i probleme vezane uz vršnjačko nasilje. U okviru kutka nalazi se priručnik „Odzvonilo je nasilju“, DVD sa snimljenom predstavom i video spotom, te kutija u koju učenici mogu ubacivati svoje prijedloge kako prevenirati nasilje te ukazivati na moguće prijetnje i sve oblike nasilja koje školsko osoblje možda nije uočilo.

 •  „MJESTO ZA SVE“: Centar za kulturne djelatnosti uz partnera na projektu, udrugom Urban fest Osijek, provodio je od 29.12.2014. do 28.12.2015. godine projekt „Mjesto za sve“. Projekt je bio vezan na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ i provodio se u okviru Prioritetne osi, mjere 5.2.5. „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-a) za društvenogospodarski rast i demokratski razvoj“, a u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” za civilno društvo, kojeg je objavio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta bio  je jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva u pružanju inovativnih socijalnih usluga, za nacionalne manjine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i to u četiri područja:

 1. Edukacija članova OCD-a o Europskom socijalnom fondu te pripremanje projekata za buduće natječaje europskih fondova
 2. Vidljivost organizacija civilnog društva i vidljivost programa koje provode
 3. Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-a, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterstva
 4. Uključivanje nacionalnih manjina u volonterske programe OCD-a radi jačanja samih OCD-a, kao i manjinskih zajednica kojima pripadaju.

 

 •  „TATA OD FORMATA“ je dokumentarni serijal kojem je cilj promocija odgovornog roditeljstva i jačanje društvene svijesti o važnosti uloge oca u odgoju djeteta. Kroz prikaz roditelja iz raznih krajeva Hrvatske, različitog imovinskog statusa i obrazovanja, obitelji koji imaju više djece i onih kojima je to prvo dijete, serijal pokazuje veselje roditeljstva i značaj koji roditelji imaju u životu djeteta, a naročito uloga oca – njihovo očekivanje te zatim i snalaženje u toj ulozi. Projekt je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb, a u projekt je bila uključena i Hrvatska televizija. Ovaj projekt je bio povezan i s regionalnim projektom „Tata od formata“ koji se provodio u partnerstvu s Vertigom iz Slovenije, F.I.S.T.-om iz Sarajeva i SEE filmom iz Beograda. Projekt „Tata od formata“ financirala je Europska komisija kroz program: IPA 2007 Regional Civil Society – Media Programme: Support to TV Media Productions.

 

Pored projekta „Gelem,Gelem-World4Them“ koji se trenutačno provodi, posebno se ponosimo se s još dva EU financirana projekta, također nastala u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom:

 

 • „FROM FOSTER TO PROSPER („IZ DOMA NA SVOJE“)“ financiran je od strane Europske komisije kroz program PROGRESS, a sufinanciran od INA-e, Ureda za udruge Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske pošte, a sam projekt na nekoliko razina adresira probleme mladih iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kroz njega smo direktno povezali  poslodavce koji traže djelatnike s mladima iz domova, a  medijskom kampanjom podigli razinu  o socijalnoj isključenosti mladih iz domova.  Glasnogovornica kampanje bila je potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih gđa. Milanka Opačić. Europska komisija koja je financirala ovaj projekt, odabrala je projekt „Iz doma na svoje“ kao jedan od deset najboljih projekata u Europi, upravo radi konkretne pomoći koju svi uključeni u proces mogu pružiti mladima iz domova. Osim u Hrvatskoj, aktivnosti su se provodile u Sloveniji, Srbiji i Makedoniji. Iako je projekt završio u 2012. godini, projekt je toliko uspješan i opće prihvaćen, da se planira nastavak aktivnosti u ovoj i narednim godinama.

 

 • „RASTIMO ZAJEDNO–4RAZ“ (RAZNOLIKOST, RAZMJENA, RAZUMIJEVANJE, RAZVOJ) bio je financiran od strane Europske unije kroz IPA 2009 program. Cilj projekta je bio potaknuti aktivno građanstvo, stavljajući naglasak na svakodnevne probleme koji spriječavaju pripadnike manjina da ravnopravno sudjeluju u aktivnostima lokalne zajednice. U projekt su bili uključeni učenici srednjih škola iz Osječko-baranjske županije, koji su snimili 5 kratkih dokumentarnih filmova na temu necionalnih manjina. Jedna od većih aktivnosti projekta bila je i obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti u svibnju 2013. godine., koja je omogućila interakciju lokalnih organizacija civilnog društva s izabranim lokalnim službenicima.