Home » "Mjesto za sve" » Projekt „Mjesto za sve“

Centar za kulturne djelatnosti uz partnera na projektu, udrugom Urban fest Osijek, provodi projekt „Mjesto za sve“, planirano razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.12.2015. godine. Projekt je vezan na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ i provodi se u okviru Prioritetne osi, mjere 5.2.5. „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-a) za društvenogospodarski rast i demokratski razvoj“, u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” za civilno društvo, kojeg je objavio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta je jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva u pružanju inovativnih socijalnih usluga za nacionalne manjine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u četiri područja:

  1.  Edukacija članova OCD-a o Europskom socijalnom fondu te pripremanje projekata za buduće natječaje europskih fondova
  2.  Vidljivost organizacija civilnog društva i vidljivost programa koje provode
  3.  Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-a, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterstva
  4.  Uključivanje nacionalnih manjina u volonterske programe OCD-a radi jačanja samih OCD-a, kao i manjinskih zajednica kojima pripadaju.

Press Clipping – Mjesto za sve