Home » "Mjesto za sve" » “Mjesto za sve” – info pult Vukovar

Nakon Osijeka, drugi info pult u sklopu projekta „Mjesto za sve“ Centra za kulturne djelatnosti u partnerstvu sa Urban fest Osijekom organiziran je 18.04.2015. u Vukovaru, J. J. Strossmayera 5, gdje se je također promovirao volonterski rad, kao mogućnost uključivanja osoba u društvena zbivanja i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

infovu_04 infovu_05