Home » Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP
  1. Osnovni ciljevi su:
    • Potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja lj. prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred ESLJP, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor Ministara VE uz javni dijalog o postupcima mirenja koje vodi RH.
    • Izgraditi koaliciju OCD koja monitorira rad Ureda zastupnika HR pred ESLJP i zagovara veću transparentnost postupanja u provedbama presuda i akcijskih planova u slučajevima sekundarnih mjera i nagodbi koje Ured pokreće vodi i zaključuje a koje ne monitorira Odbor Ministara VE
    • Izvještaji Ureda zastupnika RH Vladi i Saboru omogućiti dostupnima javnosti, a koji teme obrađuje kroz prizmu zaštite ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima