Home » "Gelem, Gelem" » „GELEM, GELEM – World4Them“ – CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI PARTNER NA PROJEKTU

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je 3. studenog 2015. godine svečano dodjelu ugovora organizacijama civilnoga društva koje će provoditi projekte financirane u sklopu programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“.

Centar za kulturne djelatnosti partner je na projektu „Gelem, Gelem – World4Them“ za koji je Otvorena medijska grupacija kao nositelj projekta potpisala ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Centar za kulturne djelatnosti će zajedno sa Otvorenom medijskom grupacijom i drugim partnerima na projektu provoditi aktivnosti u svrhu poboljšanja razine zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, kako bi se osigurala učinkovita provedba standarda zaštite ljudskih prava Europske unije, koja na kraju dovodi do ukupnog društvenog razvoja Hrvatske i ispunjavanju EU 2020. strateških ciljeva u pogledu uključivanja Roma i Hrvatske Nacionalne strategija za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine

Svrha IPA 2012 Poziva je jačanje organizacija civilnog društva kao jednakih i ravnopravnih partnera u osiguravanju dosljednog provođenja ljudskih prava, poboljšanju pristupa ranjivih skupina ljudskim pravima, poticanju sudjelovanja građana u zaštiti ljudskih prava te osobito ostvarivanju prava romske nacionalne manjine.

Ugovore za 22 projekta organizacija civilnog društva dodijelila je gđa Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih.

IPA 2012 -03.11.2015.