Home » Novosti » Izobrazba za korisnike Institucionalnih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Predstavnica Centra za kulturne djelatnosti je prošli tjedan sudjelovala na radionici izobrazbe za korisnike Institucionalnih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva s tematikom kvalitetne pripreme prijava na ESF natječaje i Društvenog poduzetništva održane u Zadru.  Na radionici su bile predstavljene i podrške Nacionalne zaklade te se radujemo i najavljenim budućim radionicama u cilju učinkovitijeg rada i prijavljivanja projekata udruga civilnoga društva.   dav